Työhyvinvointia tukevia kursseja

 

 

 

Ammattikuljettajan työhyvinvointi-

turvallinen ja ergonominen työpäivä

 

Koulutuksen tavoitteet: Kuljettaja saa valmiuksia oman työhyvinvointinsa parantamiseksi. Kuljettaja tiedostaa omien elintapojensa sekä turvallisen ja ergonomisen työskentelyn merkityksen työhyvinvointinsa kannalta. Kuljettaja saa valmiuksia työn kuormitustekijöiden ja tapaturmavaarojen hallintaan. Kuljettaja saa tietoa työtä keventävistä tavarankuljetuksen apuvälineistä.

  • Terve kuljettaja
  • Turvallisuuden edistäminen kuljetusalalla
  • Turvallinen ja ergonominen työpäivä
  • Virkeä ja terve kuljettaja

Kurssi on tarkoitettu kuorma- ja linja-autokuljettajien ammattipätevyyden ylläpitämiseksi. Yrityksellämme on liikenteen turvallisuusviraston TraFi:n hyväksymä ammattikuljettajan jatkokoulutuslupa. Kurssilaiset voivat saada todistuksen jatkokoulutuspäivästä ja koulutuspäivän rekisteröityä ajoneuvoliikennerekisteriin.

Seuraavat avoimet kurssit löydät TAPAHTUMAKALENTERISTA

 

 

 

kuva12

 

Tampereen Koulutuspalvelu

koulutus@tampereenkoulutuspalvelu.fi

044 700 0052

 

follow me on facebook